Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid

Als zelfstandig ondernemer bent u van nature positief ingesteld en verwacht u wellicht dat u tot aan uw pensioen uw werkzaamheden probleemloos kunt uitvoeren. Maar het kan natuurlijk zijn dat er iets gebeurt op of buiten de werkvloer waardoor u voor kortere of langere periode arbeidsongeschikt bent. Dit heeft grote gevolgen voor uw financiën. Het risico op arbeidsongeschiktheid en de impact is groter dan velen zich realiseren. Ook als u nu kerngezond bent.

In tegenstelling tot mensen in loondienst hebben ondernemers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering via de WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Zij hebben bij ziekte vanuit de overheid alleen recht op een bijstandsuitkering.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Gelukkig kunt u als ondernemer ook iets doen om het risico op het wegvallen van inkomsten weg te nemen, namelijk door het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

De premie daarvan was vroeger vrij hoog, maar is door concurrentiedruk aan het dalen. Hierdoor is de AOV bereikbaar geworden voor kleinere ondernemers en zzp-ers.

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt u ervoor dat u uw inkomen behoudt, als u vanwege ziekte of een ongeval niet meer uw beroep kunt uitoefenen.

Hartstikke prettig natuurlijk, maar om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten moet u in kaart brengen wat uw wensen zijn en dient u uzelf een aantal vragen te stellen: welke arbeidsongeschiktheidsverzekering past bij mij? Waar sluit ik de verzekering af? Welke keuzes passen bij mijn situatie? Welke voorwaarden zijn voor mij van belang en kan ik voor de goedkoopste verzekering kiezen of moet ik gaan voor een volwaardige verzekering?

Een tijdrovende klus. Tijd die u eigenlijk liever stopt in uw bedrijfsvoering.

Een passende arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wij lossen dit probleem voor u op. Van Niekerk Financiële Planning helpt u namelijk graag bij het inzichtelijk maken van de verschillende voorwaarden en prijsklasses van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Uiteraard volledig objectief. Na het op een rijtje zetten van de voor- en nadelen van de verzekeringen, kunt u een weloverwogen keuze maken die het best past bij uw bedrijfsvoering en wensen.

Als startend ondernemer is er een alternatief en kunt u zich als vrijwilliger verzekeren bij het UWV.
Een andere optie als ondernemer is een broodfonds. Dat is een groep van 20 tot 50 ondernemers. Samen spreken zij af dat ze elkaar helpen bij arbeidsongeschiktheid. Alle deelnemers sparen elke maand een bedrag op hun broodfondsrekening. Wordt een van de deelnemers ziek, dan ontvangt hij of zij schenkingen van de rest. Met deze schenkingen kan de zieke deelnemer maximaal 2 jaar lang rondkomen. Een mooi en solidair idee, maar er kleven wel wat nadelen aan. Meer weten?  Neem contact met mij op.

Interesse in een Arbeidsongeschiktheidsverzekering of een alternatief?
Neem dan contact op voor meer informatie of het maken van een afspraak.

Neem contact op