Financiële coaching

Financiële coaching voor een gebalanceerd leven

Met onze nieuwste dienst, Financiële Coaching, helpen we ondernemers om de regie over hun leven te nemen of terug te pakken.

Onze missie is ondersteunen bij het creëren van een gezonde balans tussen werk en privé en het maken van duurzame keuzes om zowel welzijn als uw financiële toekomst te bevorderen. Dit doen wij altijd objectief.

De afgelopen tijd is het maken van keuzes voor de toekomst niet gemakkelijk gebleken. Vele ondernemers zijn getroffen door de pandemie, de stijgende kosten, maar ook bijvoorbeeld door de eisen die verduurzaming met zich meebrengt. Deze financiële uitdagingen kunnen stress, onzekerheid en een verstoorde balans tussen economische groei en uw welzijn veroorzaken.

Juist die valkuilen en belemmeringen waar ondernemers tegenaan lopen willen wij met financiële coaching onder de loep nemen en zoveel mogelijk voorkomen. Ons doel is dan ook het helpen van ondernemers om meer regie over hun doelstellingen en groei te krijgen met als uitgangspunten een gelukkiger leven en een beter welzijn.

Financiële Coaching voor een Gebalanceerd Leven

Hoe coachen wij u naar een gebalanceerd leven?

Tijdens een financieel coachingstraject van VNFP bekijken we uw huidige situatie, zowel zakelijk als privé, aan de hand van vele vraagstukken die daarmee samenhangen, zoals: wat wilt u bereiken? Wat vindt u belangrijk in het leven? Wat zijn uw dromen? Kent u uzelf en uw doelen door en door? Wat zijn uw valkuilen en belemmeringen? Waar liggen talenten? Wat motiveert u? Wat wilt u absoluut niet (meer)?

Tijdens onze gesprekken gaan we dus op zoek naar uw waarden, valkuilen, belemmeringen, talenten, onzekerheden en overtuigingen en wordt u zich bewust van uw persoonlijke ontwikkeling en ambities. Dit op zowel zakelijk als privégebied. Samen bespreken we welke doelen u voor de toekomst wilt stellen en welke actiestappen genomen moeten worden om deze doelstellingen te behalen. Uiteraard is onze aanpak erop gericht om te ontzorgen en te begeleiden bij het nemen van deze stappen. Op deze manier werkt u bewust richting een gebalanceerd leven waarin uw doelen worden gerealiseerd.

Hoe coachen wij u naar een gebalanceerd leven?

Enkele voorbeelden

Enkele voorbeelden van onderwerpen die besproken worden tijdens een coaching traject:

  • Balans tussen werk en privé. Hierbij kijken we naar strategieën waarbij uw financiën in overeenstemming komen met uw persoonlijke doelstellingen, overtuigingen en waarden. Niet alleen van u als ondernemer, maar ook in combinatie met uw privéleven.
  • Het maken van duurzame beslissingen voor de toekomst, waarbij wij meekijken naar beslissingen die zowel voor uw portemonnee als voor het klimaat zinvol en verstandig zijn.
  • Bevorderen van gezondheid en welzijn, waarbij de focus ligt op het onderzoeken op welke manieren we de stress en onzekerheid over uw huidige financiën én financiële toekomst kunnen verminderen en preventief kunnen handelen.
  • Persoonlijke Ontwikkeling, waarbij gekeken wordt naar de ontwikkeling van een leergerichte houding, autonomie en persoonlijke groei binnen en buiten uw vakgebied.

 

Wilt u ook investeren in financiële stabiliteit, rust en uw welzijn?

Neem dan vandaag nog contact op voor een gratis consult en ontdek hoe Van Niekerk Financiële Coaching u kan ondersteunen bij het bereiken van financiële en persoonlijke groei en een gezonde werk-privé balans.

Neem contact op