Arbeidsongeschiktheid

Als u door ziekte of een ongeval arbeidsongeschikt raakt, dan loopt uw inkomen onverwacht terug. Als  zelfstandige hebt u bij ziekte alleen recht op een bijstandsuitkering. Werkt u in loondienst? Dan valt in de meeste gevallen ook een groot deel van uw  inkomen weg. Dit risico kunt u opvangen met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering, AOV genoemd, zorgt u ervoor dat u uw inkomen behoudt, als u vanwege ziekte of een ongeval niet meer uw beroep kunt uitoefenen.

De markt biedt een groot aantal arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Deze verschillen niet alleen sterk in prijs, maar ook in voorwaarden. Welke AOV voor u de beste is hangt af van uw persoonlijke situatie en het risico dat u wenst af te dekken. Een goede analyse van uw persoonlijke financiële situatie en behoeften vormt de basis voor een juiste AOV keuze. Van Niekerk Financiële Planning vergelijkt voor u alle AOV verzekeringen op prijs en voorwaarden helpt de juiste keuze te maken.